Klikając „Akceptuję”, zgadzasz się na przechowywanie plików cookie na swoim urządzeniu w celu usprawnienia nawigacji w witrynie. Zobacz naszą Politykę Prywatności, aby uzyskać więcej informacji.

Regulamin Obozu „Shark Camp Teneryfa”

 1. Organizator Obozu:Organizatorem obozu Shark Camp Teneryfa jest Stowarzyszenie Grupa 5Styl z siedzibą w Warszawie, ul. Wadowicka 12, zwanym dalej „Organizatorem”.
 2. Rezerwacja i Płatności:
 3. Warunkiem dokonania rezerwacji jest wpłata zaliczki w wysokości 50% pełnej kwoty kosztu obozu.
 4. Pozostałą część należności należy uiścić nie później niż 40 dni przed rozpoczęciem obozu.
 5. O udziale w campie decyduje kolejność wpłacania zaliczek.
 6. Warunki Rezygnacji:
 7. a) W przypadku rezygnacji do 61 dni przed rozpoczęciem campu zostanie zwrócona cała wpłata.
 8. b) W przypadku rezygnacji w terminie krótszym niż 61 dni przed rozpoczęciem obozu, wpłacona kwota nie podlega zwrotowi.
 9. Zmiany w Ofercie:
 10. „Organizator” zastrzega sobie prawo do dokonania zmian w ofercie w przypadku zaistnienia okoliczności niezależnych od „Organizatora”, które uniemożliwiają jej realizację.
 11. Zajęcia i Zwroty:
 12. Zajęcia, które nie odbyły się z przyczyn niezależnych od „Organizatora” (np. warunki atmosferyczne), nie podlegają zwrotowi ani odrobieniu.
 13. Cena obozu
 14. ZAWIERA:
 15. Zakwaterowanie w hotelu *** Hovima Jardin Caleta (full board: śniadanie, obiad, kolacja)
 16. Opieka trenerska
 17. Wstęp do T3 i dostęp do infrastruktury ośrodka (basen olimpijski, basen 25m, siłownia, bieżnia 400m, jacuzzi, cross-training, odnowa biologiczna)
 18. Videoanaliza w basenie z przeciwprądem
 19. Treningi pływackie: wytrzymałościowe, sprinterskie, warsztaty techniczne
 20. Treningi lądowe: siłowe, kondycyjne, mobility
 21. Ttestowanie sprzętu pływackiego
 22. Ręczniki treningowe
 23. Woda podczas treningów
 24. Ubezpieczenie NNW
 25. Relacja photo & video
 26. NIE ZAWIERA:
 27. Lotów
 28. Dopłaty do pokoju jednoosobowego
 29. Transferów (lotnisko - hotel - lotnisko)
 30. Dodatkowych wycieczek oraz atrakcji turystycznych
 31. Ubezpieczenie:
 32. Każdy uczestnik obozu jest ubezpieczony od następstw nieszczęśliwych wypadków.
 33. Uczestnicy obozu zagranicznego mają zapewnione ubezpieczenie kosztów leczenia. Szczegółowe warunki ubezpieczenia są dostępne na życzenie uczestnika.
 34. Wyposażenie Uczestników:
 35. Uczestnicy obozu zobowiązani są do zabrania:
 36. Sprzętu Pływackiego: czepek, okulary, strój do pływania.
 37. Sprzętu treningowego: pletwy, wiosełka (deski oraz ósemki zapewnia organizator).
 38. Sprzętu do treningów na lądzie: buty sportowe, strój sportowy.
 39. Wykorzystanie Wizerunku:
 40. Uczestnicy wyrażają zgodę na wykorzystanie ich wizerunku w materiałach fotorelacji obozowej oraz materiałach reklamowych „Organizatora”.
 41. Zasady Zachowania:
 42. Uczestnicy zobowiązani są do:
 43. Przestrzegania zasad fair-play w rywalizacji sportowej.
 44. Informowania instruktora o ewentualnych niedyspozycjach zdrowotnych lub innych ograniczeniach uniemożliwiających wykonanie ćwiczeń.
 45. Odpowiedzialność Uczestników:
 46. Uczestnicy odpowiadają za swoje zachowanie i mogą być pociągnięci do odpowiedzialności za szkody wyrządzone sobie, innym uczestnikom, lub mieniu „Organizatora”.
 47. Postanowienia Końcowe:
 48. Wszelkie sytuacje nieprzewidziane w regulaminie będą rozstrzygane przez „Organizatora”.
 49. Uczestnictwo w obozie oznacza akceptację niniejszego regulaminu.

*Każdy uczestnik zobowiązany jest do zapoznania się z powyższym